Adatkezelési tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelés

1. ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője: May Adél egyéni vállalkozó

Székhely: 1038 Budapest, Ezüsthegy u.18.

Adószám: 57267836-1-41

Nyilvántartási szám: 55881195

Email cím: mayasgreenthings@gmail.com és fotografiamaya@gmail.com

2. A KEZELT ADATOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Szolgáltató vállalja, hogy az alábbi feltételek szerint a megrendelő számára fotószolgáltatást nyújt. A szerződés aláírásával a Szolgáltató a szerződésben rögzített fotózás napját foglaltnak tekinti, erre a dátumra fényképezési tevékenységet vállal.

Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával elfogadja, továbbá kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység ellátásához szükséges tapasztalattal, tudással, technikai felszereltséggel rendelkezik és a jelen szerződés alapján vállalt feladatokat legjobb tudása szerint végzi el.

A Szolgáltató a szolgáltatás során munkavégzési céllal rögzíti a látogatás kezdő, illetve befejező időpontját, illetve a látogatást. A szolgáltatás nyújtása során digitális felvételek készülnek, melyek közül megrendelő választja ki a fotókat, melyeket szolgáltatóval retusáltatni kíván a szükséges utómunkálatok elvégzése céljából.

A megrendelő által megadott adatok pontatlanságáért vagy valótlanságáért a Szolgáltató, egyben adatkezelő felelősséget nem vállal.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatok kezelésének célja a megrendelővel való kapcsolattartás; a megrendelő azonosítása; a többi megrendelőtől való megkülönböztetése; valamint az elégedettség mérése és értékelése.

Az adatkezelő a megadott adatokat kizárólag szolgáltatás teljesítése céljából, bizalmasan kezeli. Az adatkezelés történik a szolgáltatás folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

Fotográfus webes rendszerei – például honlap, online felületek – Megrendelő aktivitásáról adatokat gyűjthet, mely adatok nem összeköthetőek a Megrendelő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal

A Fotográfus jogosult a Megrendelő részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A felhasználó a hírlevél küldésére adott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

Az online áruházat May Adél egyéni vállalkozó. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).

A Szolgáltató cégneve: Maya’s Greenthings

Szolgáltató székhelye: 1038 Budapest, Ezüsthegy utca 18.

Szolgáltató adószáma: 57267836-1-41

A megrendelések leadása a Maya’s Greenthings internetes webáruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.mayasgreenthings.hu címen. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton, e-mailen küldi el a Vevők részére. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül Szolgáltató visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait.

Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Szolgáltató weboldalán az árak magyar forintban értendők, és az áfát tartalmazzák. Szolgáltatás igénybevétele esetén Szolgáltató az előlegről és a végösszegről is elektronikus számlát állít ki.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa, illetve a személyes átvételre előkészítse. Előfordulhat azonban, hogy egy meghirdetett termék a tárolás során megsérül, vagy más okból kifolyólag mégsem elérhető és a megrendelés nem teljesíthető. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. Ez esetben a Szolgáltató erről a vevőt haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket, a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

5. A TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA

A Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt, hogy a felvételkészítést nagyban meghatározhatják olyan külső tényezők, mint a helyszín, környezet, időjárás, továbbá az előre nem ismert egyéb tényezők. Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezen tájékoztatást megértette és elfogadja. A fotográfus kizárólag a megrendelő által biztosított feltételek alapján tudja végezni tevékenységét, természetesen azzal, hogy a szolgáltatását az esemény történései, helyszíne, környezete által meghatározott kereteken belül a legjobb szakmai tudása szerint végzi el. Bár minden tőle elvárhatót megtesz a pontos szállítás érdekében, a fotográfus fenntartja a jogot a szerződésben foglalt termékek paramétereinek megváltoztatására, de ezekről köteles megrendelőt tájékoztatni.

A fotográfus továbbá kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a fotózás időpontjában tevékenységét érdekkörében felmerülő okból ellátni nem tudja, úgy helyettesítésről gondoskodik, hogy a tőle elvárt minőségű fényképkészítés biztosításra kerüljön.

Amennyiben a fotográfus tűzeset, sérülés, betegség, baleset, lopás vagy bármilyen más olyan vis maior miatt, amire hatással nincs, nem tudja a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben az előleggel megegyező kötbér fizetését vállalja a fotográfus, további felelősséggel azonban nem tartozik.

Amennyiben a felszerelés – beleértve a fényképezőgépe(ke)t, kiegészítőket és az adattárolókat előre nem látható, technikai meghibásodásából eredő vagy bármilyen más okból történő adatvesztés miatt a fotográfus a szerződésben foglalt feltételeinek nem, vagy csak részben tud eleget tenni, akkor a fotográfus az előleggel megegyező összegű kötbér fizetésére vállal kötelezettséget. Bármilyen más esetben a szerződés nem teljesítése vagy hibás teljesítése miatt a fotográfus legfeljebb az előleggel megegyező összegű kötbér fizetésére kötelezhető.

Szolgáltató modern labortechnikai háttérrel folytatja tevékenységét, ám ritkán a papírképek és albumok esetében előfordulhat, hogy idővel a rajta lévő képek veszítenek telítettségükből, kifakulnak. Szolgáltatónál történő szolgáltatás igénybevételével Megrendelő elfogadja, hogy az esetlegesen utólag fellépő, minőségben bekövetkezett romlásért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, azonban a labor garanciájának érvényesítésében természetesen közreműködik.

Amennyiben a fotográfus felszerelésében a megrendelő vagy a megrendelő vendégeinek felróható okból kár keletkezik, úgy annak okozója -annak hiányában- a Megrendelő a kár megtérítésére köteles

6. SZERZŐI JOG

A Szerzői jogi törvény rendelkezése értelmében jelen szerződés keretében elkészült fotók szerzői- és tulajdonjoga a fotók szerzőjét, alkotóját illetik meg. Az elkészült képek Szolgáltató mint fotográfus szellemi termékei, az azokon való bármilyen utólagos változtatáshoz a Szolgáltató kifejezett, előzetes írásos hozzájárulása szükséges.

A fenti rendelkezések értelmében a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely képet hirdetéshez, publikáláshoz, kiállításhoz vagy bármilyen egyéb célra felhasználjon a weboldalán, közösségi oldalakon vagy internetes portálokon. Ezért a felhasználásért a megrendelőt semmilyen ellenszolgáltatás nem illeti meg. A digitális negatívok tulajdonjoga a fotográfust illetik meg, ezek a megrendelőnek nem kerülnek átadásra.

Amennyiben Megrendelő a már elkészült, privát felhasználási célú fotóit üzleti célra szeretné felhasználni, azt előzőleg egy új írásbeli megállapodásban kell rögzíteni, mely tartalmazza a pontos üzleti célú felhasználás megjelenési helyét és gyakoriságát, illetve ennek díjazását.

A megrendeléssel Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a vele előzetesen egyeztetett fotókat Szolgáltató a saját szolgáltatásának bemutatására, promócióként felhasználhatja. Amennyiben Megrendelő a fotók tulajdonjogára tart igényt, annak engedélyezése és szabályozása minden esetben speciális feltételekkel, egyedi szerződés alapján történik.

A fényképeket tartalmazó adathordozó pendrive átadásával egyidejűleg a fotográfus engedélyt ad a hordozón található képek magán célra történő felhasználására elektronikus és nyomtatott formában egyaránt. Ennek értelmében a megrendelő szabadon

készíthet a fényképekből papírképet, és személyes célra az interneten is felhasználhatja a képeket. Közösségi portálokon való használatkor a fényképek alkotójának feltüntetésére Vásárló nem kötelezhető. A fényképek online vagy nyomtatott magán céltól különböző, üzleti céllal történő publikálása azonban a fotográfus előzetes írásos engedélyéhez, valamint jogdíj fizetéséhez kötött.

7. LEMONDÁS ÉS MÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI

Megrendelő által lefoglalt időpont módosítását Szolgáltatónak kizárólag az előre rögzített, fotózásra kijelölt időpontot megelőző 72 órán túl lehetséges jelezni.

Megrendelő 72 órán belüli időpont-módosítása esetén Szolgáltató nem kötelezhető Megrendelő módosítási igényének elfogadására, valamint teljesítésére, ám Szolgáltató elfogadhatja azt, amennyiben Szolgáltató egyedi elbírálása alapján úgy határoz.

Megrendelő által lefoglalt időpont 72 órán belüli időpont-módosítása esetén, Megrendelő a megállapodott fotózási díj összegén túl + 20%-ot köteles megtéríteni.

Ha a fotózás bérelt stúdióban történik, akkor 48 órán belüli időpont-módosítás, vagy a fotózás Megrendelőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén Megrendelő köteles a stúdió bérleti díját az elmaradt alkalomra szintén megtéríteni.

Kivételt képez ez alól, ha a külső helyszínen történő fotózáshoz nem megfelelő az időjárás – ezt minden esetben Szolgáltató jogosult elbírálni szakmai szempontok alapján.

8. ELLÁLÁSI JOG

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, illetve a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló az elállási jogát az erre vonatkozó, egyértelmű e-mail útján érvényesítheti, amelyet a MayasGreenThingsElállás@gmail.com címre küld.

A Megrendelő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének előre rögzített időpontja, házhoz szállítás esetében a termék/termékek, futártól történő átvételének az időpontja. A termék/termékek átvétele az átvevőponti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával igazolható.

Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén Vásárló a terméket saját költségén visszaküldi Szolgáltató raktárába, majd haladéktalanul, de legkésőbb a termék/termékek visszaérkezésétől számított 14 napon belül, Szolgáltató visszatéríti a visszaküldött termék/termékek vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket.

Szolgáltató szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén nem téríti vissza.

Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli, amennyiben az elállás mellett határoz.

A termék/termékek vételárát és a szállítási költséget, (illetve Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) Szolgáltatónak kizárólag akkor áll módjában visszatéríteni ezen összeget Vásárló számára, amennyiben Vásárló a terméket/termékeket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta (postai szelvény bemutatásával), hogy azokat az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte Szolgáltató számára.

Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetősége.

9. SZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSA

Amennyiben Szolgáltatónak felróható okból hiúsul meg a fotózás, Szolgáltató az észszerűen tőle elvárható legkorábbi időpontban értesíti erről Megrendelőt, és javaslatot tesz egy következő olyan időpontra, mely megfelel a fotózásra. Amennyiben ez Megrendelő számára nem elfogadható, és nem tudnak megállapodni későbbi időpontban, abban az esetben Szolgáltató a befizetett előleget 8 napon belül visszatéríti.

Ha Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg a fotózás, lefoglalt időpont lemondása esetén, amennyiben Megrendelő nem jelenik meg a megbeszélt időpontban (vagy 30 percnél többet késik a találkozó előre rögzített időpontjához képest bármely okból), a már Szolgáltató részére befizetett foglaló nem jár vissza és nem használható fel egy esetleges későbbi megrendelés foglalójaként.

Ha bármilyen, a fotózást akadályozó tényező merül fel, a felek kötelesek azonnal értesíteni egymást minden ilyen körülményről.  

10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK

Amennyiben a megrendelő úgy érzi, hogy Szolgáltató a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.Az elkészült, utómunkán átesett digitális képeket Szolgáltató a fotózást követő 1 évig őrzi meg és elérhetővé teszi Megrendelő számára ezen időtartamon keresztül.

2.Az egyes fotózási csomagok díjai nem tartalmazzák a fotográfus tevékenysége ellátása során felmerülő egyéb költségeket.

3. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, mely adatok nem összeköthetőek a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

3. A felhasználó a hírlevél küldésére adott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

4. Szolgáltató különösen fontosnak tartja, hogy termékeit elsősorban fenntartható alapanyagokból készítse, továbbá, a környezet védelmére kiemelt hangsúlyt fektessen tevékenysége során.

6. Megrendeléssel kapcsolatos további kérdéssel, észrevétellel a Szolgáltató erre létrehozott elérhetőségére írt e-mail formájában van lehetőség fordulni.

info@MayasGreenThings.hu

7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon egyaránt indítványozható.

Hatályos: 2022. március 1-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.